Начало
 Новини
 Видове диви котки
 Любопитно
 Палео котки
 Резервати
 Ледена епоха
 Организации
 Влияния
 Списанието!
 Библиотеката
 Арт и глезотии
 Сафари
 Links
 За контакти

RA

 

 Резервати

2 Националният парк "КАКАДУ" - свещената земя на АВСТРАЛИЯ
2008.07.01

Националният парк „Какаду” е сред най-необичайните резервати в света. Защото това не е просто природен парк или защитена територия с непокътната природа в нейната дива красота, но и свещена земя за аборигенното население на Северна Австралия. Нещо повече – националният парк „Какаду” е включен в списъка с обектите от световното историческо наследство на ООН, а територията се управлява от аборигените (като традиционно собственици) съвместно с Министерството на околната среда, водите, културното наследство и изкуствата на Австралия.
Името „Какаду” има любопитен произход – това е трансформираното име на вече изчезналия местен език гагуджу, на който се е говорело в северната част на парка в началото на 20 век. И въпреки, че днес почти не можете да чуете някой да говори гагуджу и лимилнган, в „Какаду” все още има запазени родствени местни езици, на които се говори само в националния парк. Аборигенните жители на Австралия населяват територията на „Какаду” без прекъсване повече от 50 000 години! Многобройни са доказателствата за този огромен период, потвърдени от археологически проучвания и прекрасно запазени скални рисунки – една от основните забележителности на парка. Влаголюбивата тропическа флора и фауната в него са под защитата на конвенцията „Рамзар”.
Националният парк „Какаду” е разположен в тропическата част на Северната територия на Австралия и обхваща площ от 19 804 км2 от брега на залива Ван Диймен на север с областта на реките на алигаторите (Alligator Rivers Region) до реките Мери и Катрин на 150 км на юг, от песъчливото плато на Земята на Арнем на изток до гористите савани, които бележат границата на резервата на 120 км на запад. Повече от 50% от парка е собственост на аборигенното население съгласно приетия през 1976 г. Закон за северните територии. В разположението на парка има нещо много интересно - намира се в непосредствена близост до Даруин - града с най-много гръмотевици в света, където на ден падат средно по 160 мълнии!
"Какаду" е създаден през 1979 г.
, като е разширяван няколко пъти до 1991, когато добива сегашния си вид. Годишно го посещават повече от 200 000 души. Паркът притежава уникално очарование – истински музей на открито за произведенията на творческия гений на аборигените, свещена земя, според вярванията, обитавана от духовете - създатели на нашия свят. Същевременно, природата в парка е създала необикновени геологични формации, запазени са изключително редки растителни и животински видове. А на ден падат по 80 мълнии! Около 1/3 от парка изгаря от пожари всяка година. Един специфичен кръговрат на дивата природа.

СКАЛНАТА картинна галерия на „Какаду”
Скалите от пясъчници в „Какаду” и Земята на Арнем са дом на удивителна колекция от идеално запазени скални рисунки
 – до момента са класифицирани около 5000 обекта, но учените предполагат, че те са около 10 000. Разположени са по стръмни склонове, в дефилетата и по скалистите хълмове. На много места рисунките образуват истински мини художествени галерии. Според проучванията, скалните рисунки в „Какаду” са създадени в продължение на около 20 000 години и представляват исторически хроники на аборигените от Северните територии - това е най-големият архив в света на една и съща група хора за толкова дълъг период от време. Заради този архив националният парк „Какаду” е включен в списъка с обектите - световно историческо наследство на ООН.РАСТИТЕЛНИЯТ свят

Растителният свят на „Какаду” е сред най-богатите в Северна Австралия с повече от 1700 видове.
Това богатство е резултат от разнообразието на геоложки формации, климатични особености и специфични местообитания. Интересното е, че „Какаду” е един от
най-свободните от ... плевели национални паркове в света. Само 5.7% от растенията са плевели, а редките или застрашени видове растения в парка са 97 вида.Каменистата част на „Какаду”
Растенията, които виреят в каменистата и хълмиста част на парка трябва да понасят изключително  горещ и безводен климат много месеци наред всяка година. Сред най-добрите примери за адаптация към тези безмилостни условия са „възкръсващите” треви, които изсъхват при липсата на влага и се съживяват след 24 часа дъжд.
В мусонните гори, разположени в дефилетата, разсичащи каменистата част на „Какаду”, господства Allosyncarpiaвисоко, с голяма корона дърво, срещащо се често и в съседната Земя на Арнем.Южните хълмове
По тези хълмове се срещат няколко ендемични вида растения, които не можете да откриете никъде другаде по света. Сред тях е видът евкалипт Eucalyptus koolpinensis, който се среща само на две места в близост до Ярангбарнми (дефилето Кулпин). Но може би най-забележителното растение в дъждовните гори в южната част на парка е сьомговият евкалипт Eucalyptus tintinnans - виждате снимката му отляво. Когато старата кора на това дърво пада, отдолу се появява прекрасна нова кора с цвят на сьомга, която постепенно избледнява до бяло, за да се смени отново през следващата година.

Ниските части
Най-голямата част от „Какаду” е покрита с доминирани от евкалиптите гори и мусонни джунгли. Тези пространства са сред последните девствени евкалиптови гори в Австралия. Растенията в ниските части на парка са силно повлияни от сезонни фактори. Дъждовният период е време на растеж, когато те поемат леещата се в изобилие вода. Сухият сезон е по-тежко време и растенията имат разнообразни начини за оцеляване през безводния период. На някои от тях като храстовидният капок листата падат. Други пък не сменят изцяло листата си, но имат плътен слой восък по тях, за да се намали максимално загубата на влага. Евкалиптите като цяло има дълбока коренова система, а това им помага да достигнат до скритите подпочвени води. Ниските земи на „Какаду” са истинска мозайка от мънички растителни общности.ЖИВОТИНСКИЯТ свят
Разноообразната среда и местообитания в различните части на националния парк „Какаду” е причината за удивителния брой животни, приспособени към специфични природни условия. Някои от животните са много редки, застрашени или ендемични (не се срещат никъде другаде по света). В отговор на екстремния климат в парка много от животните променят своето поведение и могат да се видят само в определени часове от деня и нощта или в точно определено време от годината.Бозайници
Около 60 вида бозайници (двуутробни и плацентни) са сред обитателите на парка. Повечето от тях живеят в горските части на „Какаду” и са активни нощем така, че посетителите трудно могат да ги видят.
Други, като кенгуруто, ограничават движението си само в по-хладните части на деня и е по-лесно да бъдат срещнати. Двуутробните бозайници в „Какаду” са цели 8 вида. А сред плацентните бозайници най-многобройни са прилепите (26 вида), 15 местни вида гризачи и, разбира се, дивото куче динго. Ако искате да научите още за него, погледнете в секция "Роднините" на dogbg.net

Птици
Многобройните специфични местообитания в „Какаду” са дом на повече от 280 вида птици – около 1/3 от всички видове на Австралия. Повечето от тях се срещат само на по едно място в парка. Гълъбите и червеношиестите папагалчета са сред най-многобройните му обитатели. За някои от видовете птици това е северната граница на ареала им и се срещат по-рядко. В „Какаду” е домът на червения ястреб – един от застрашените видове птици в Австралия.Тук можете да видите и коoкабура – един от националните символи на континента, с оцветена в тъмносиньо перушина.
Много любопитни факти за тази симпатична птица можете да прочетете на адрес:
http://dogbg.net/index.php?sta=237&catid=3Влечуги
В „Какаду” живеят 117 вида влечуги. И макар да са студенокръвни и да имат нужда от слънчевата светлина, в парка живеят и няколко вида змии, които са активни само нощем. Затова и туристите са предупреждавани да са със солидни обувки и винаги с фенерче в ръка, ако предприемат разходки по тъмно. Паркът е дом на 11 вида земни и водни костенурки, многобройни видове гущери и змии.

 

Но, без съмнение, най-интересни за посетитетите на Националния парк „Какаду” са крокодилите.
Тук живеят два вида - сладководният крокодил Crocodylus johnstonii и соленоводният вид Crocodylus porosus. Можете с лекота да ги различите - сладководните крокодили са с тясна муцуна и 1 ред от 4 костни плочки (шипове), разположени точно зад главата. Соленоводният крокодил няма такива плочки, а муцуната му е много по-широка. Сладководният крокодил може да достигне на дължина само до 3 места, докато соленоводният често е с дължина на тялото и опашката до 6 метра.Риби

Във водните басейни на „Какаду” се срещат 53 вида риби – 8 от тях са местни видове. Само в речната система на Магела живеят 32 вида.
За сравнение в речната система на Мъри – Дарлинг (най-обширната водна система на Австралия) се срещат само 27 местни видове риба.

Насекоми

Националният парк „Какаду” е дом на неизброимно количество насекоми – над 10 000 вида: скакалци, бръмбари, термити, пеперуди и молци, пчели, оси, мравки и водни кончета – всички видове, за които можете да се сетите, са представени в „Какаду”. Може би най-ефектните творения на насекомите са термитниците в южната част на парка.А най-екстравагантното насекомо сред тези
10 000 вида е скакалецът на Лайхард – оцветен е в оранжево, синьо и черно. Виждате го на снимката отляво. Освен в „Какаду”, той се среща само в Земята на Арнем и в националния парк „Грегъри”...


Тук приключваме нашата дълга разходка из националния парк „Какаду” – свещената земя на аборигените от Северната територия на Австралия. Разбира се, за растенията и животните, за интересните геоложки формации и археологически обекти, за скалните картинни галерии и водопадите в резервата може да се разказва с часове. А ако сме ви заинтригувал и искате да научите още за „Какаду”, посетете официалния адрес на парка в Internet:
                    www.enviropment.gov.au/parks/kakadu

 
                                  
                                     catbg.net 2008

 

 

 Резервати

2 Националните паркове - близнаци "ТСАВО” в КЕНИЯ
2010.01.10

2 Националният парк "КАО ЙАЙ" в ТАЙЛАНД
2009.06.11

2 Националният парк KILLARNEY - ярките багри и древните гори на ИРЛАНДИЯ
2009.04.08

2 Националният парк YELLOWSTONE - една приказка без край (част І)
2009.01.06

2 Националният парк YELLOWSTONE - приказка без край (част ІІ)
2009.01.06

2 Националният парк GROS MORNE - късче от историята на ЗЕМЯТА
2008.09.30

2 Природният резерват WOLONG - домът на спящия дракон
2008.08.26

2 Националният парк "КАКАДУ" - свещената земя на АВСТРАЛИЯ
2008.07.01

2 Националният биосферен резерват ULLA ULLA в БОЛИВИЯ - домът на кондора
2007.05.25

2 Резерватът "УСУРИ" - там, където са запазени последните древни манджурски гори
2007.03.02

2 "КЕДРОВАЯ падь" - скъпоценност от Далечния изток на РУСИЯ
2006.03.28